Η Μαρίνα Σταμπολή είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτος του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες Ολυμπιακών και συγκοινωνιακών έργων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κτιρίων. Ως μαθήτρια του Δημοτικού, της άρεσε να χτίζει με LEGO και ήθελε να γίνει δασκάλα. Ασχολήθηκε αρχικά με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επέστρεψε, μετά από αρκετά χρόνια, στο Δημοτικό, να χτίζει με LEGO! Έχει διδάξει ποικιλία αντικειμένων, σε μαθητές από 5 έως 75 ετών. Ασχολείται επίσης επαγγελματικά με τον γραφιστικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό αντικειμένων και τη ζωγραφική. Πάντα πίστευε στον "αρχιτεκτονικό" τρόπο σκέψης, ο οποίος ορίστηκε και αναλύθηκε τα τελευταία χρόνια ως design thinking proccess. Πιστεύει ότι η εξάσκηση είναι σημαντικότερη από το ταλέντο.

Λέξεις-κλειδιά: LEGO, MINI, Minions

Αγαπημένο χρώμα: RGB 149 222 227

Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του χώρου και την εταιρική ταυτότητα της shift. Σχεδιάζει και διδάσκει τα προγράμματα shift architecture και shift industrial design.

Μαρίνα Σταμπολή

Η Μαρίνα Σταμπολή είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτος του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες Ολυμπιακών και συγκοινωνιακών έργων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κτιρίων. Ως μαθήτρια του Δημοτικού, της άρεσε να χτίζει με LEGO και ήθελε να γίνει δασκάλα. Ασχολήθηκε αρχικά με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επέστρεψε, μετά από αρκετά χρόνια, στο Δημοτικό, να χτίζει με LEGO! Έχει διδάξει ποικιλία αντικειμένων, σε μαθητές από 5 έως 75 ετών. Ασχολείται επίσης επαγγελματικά με τον γραφιστικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό αντικειμένων και τη ζωγραφική. Πάντα πίστευε στον “αρχιτεκτονικό” τρόπο σκέψης, ο οποίος ορίστηκε και αναλύθηκε τα τελευταία χρόνια ως design thinking proccess. Πιστεύει ότι η εξάσκηση είναι σημαντικότερη από το ταλέντο.
Λέξεις-κλειδιά: LEGO, MINI, Minions
Αγαπημένο χρώμα: RGB 149 222 227
Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του χώρου και την εταιρική ταυτότητα της shift. Σχεδιάζει και διδάσκει τα προγράμματα shift architecture και shift industrial design.